Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2014

ssoute
7124 ba96
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory

April 30 2014

ssoute
0694 5dd9
Reposted fromSheSinner SheSinner viasoulen soulen
ssoute
1481 ba5f
Reposted frompiepszoty piepszoty via169cm 169cm
ssoute
Reposted fromnotenough notenough viaanula69 anula69
ssoute
9998 ccc8
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia viatriste triste
ssoute

January 31 2014

ssoute

November 15 2013

ssoute
6474 d019
Reposted fromkatalama katalama vianotavailable notavailable

November 03 2013

ssoute
1547 06dd
love love love
ssoute
W ta­kie wie­czo­ry, her­ba­ty pi­je się podwójnie
i przy­tula dwa ra­zy częściej.
— ktoś, kiedyś, gdzieś.
ssoute

Fajnie jest być przyjaciółką swojego faceta. Grać razem na PS, chodzić na zakupy, przyrządzać jedzenie, kochać się namiętnie, pozwolić mu wyjść na całą noc z kumplami i martwić się tylko o to, czy ma piwo w lodówce na kaca.

Reposted fromzyrafkovelove zyrafkovelove viahajfajf hajfajf
ssoute
0923 f736
Reposted fromunr-eal unr-eal viadomcica domcica
ssoute
6947 91a2
choose me
ssoute
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że Nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź."


— Katarzyna Miller / wyczekuję.
ssoute
3896 51af

August 08 2013

ssoute

August 03 2013

ssoute
Widziałem dziewczynę. Miała śliczny uśmiech, tylko...
- Tylko co ?
- Jej oczy były najsmutniejsze na całym świecie…
ssoute
Never love a boy. Only love a man.
— Blair Waldorf
ssoute
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
ssoute
(...) miłość jest zawsze skomplikowana. Ale i tak ludzie muszą próbować się kochać, kochanie. Czasem musimy łamać sobie serca. To dobry znak, mieć złamane serce. Oznacza, że czegoś próbowaliśmy.
— E. Gilbert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl